Çocuklarla Yaratıcı Drama

Her ebeveynin dileğidir çocuklarının kendinin farkında olan, kendini ifade edebilen ve de kendine güvenen bireyler olması. Bu yüzdendir ki her ebeveyn bunun için oldukça dikkat sarf eder. Fakat günümüzde ebeveynlerin işleri bu konuda bir hayli zorlaşmıştır. Çünkü genç yaşlı demeden bizleri etkisi altına alan teknolojik sosyallik, çocukları da etkisi altına almaya başlamıştır.

Her geçen gün sanal alemde geçirilen süre uzamaktadır. Bu da %25’i ailede, %75’i çevre etkisinde gelişen kişiliğin “sanal” sınırlar dahilinde, doğallıktan uzak bir şekilde oluşumuna sebep olmaktadır. Bunu önlemenin en başlıca yolu çocuğun oynayarak yani organik biçimde özümseyerek öğrenmesidir. Tıpkı bizim küçükken sokakta evcilik, körebe, saklambaç, elim sende vs… oynadığımız gibi… İşte Yaratıcı Drama dediğimiz olgu, tüm bu organik etmenlerin belirli bir metot dahilinde ele alınmasıdır. Tabi ki temelinde oyun oynamak vardır. Tabi ki temelinde çocuğun hayal dünyasının kapısını açmak vardır. Tabi ki temelinde çocuğun kendini insan olarak, insanca tanıması ve insanca ifade edebilmesi vardır. Sonuç olarak çocuğun kazanımı; geri kalan hayat yolculuğunda kendi ile ilgili bütün anahtarlara sahip bir birey olarak yoluna devam etmek olacaktır.

Tanışma – Kaynaşma

Bireyden gruba gerçekleşen Yaratıcı Drama sürecinin ilk basamağıdır. Öncelikle birey kendini tanır, kendinin farkına varır ve sonra tabi ki grubun diğer üyelerini tanır farkına varır.

Güven – Uyum 

Bireyin kendini rahat hissederek, doğru yanlış kaygısı duymadan özgürce ifade edebilmesi için izlenen süreçtir.

Farkındalık – Empati

Bireyin kendine ve ötekine karşı farkındalık ve empati yaşamasının yanında yaşadığı çevreye ve doğaya karşı farkındalığının artmasının amaçlandığı süreçtir.

Duyu – Duygu

Beş duyunun ve bu duyularla duygular arasındaki ilişkilerin ele alındığı, irdelendiği süreçtir.

Ses – Ritm

Duyulan seslerin; farkına varma, ayırt etme ve yorumlama yolu ile bireyin “kulağının” gelişimine hizmet eden süreçtir.

Beden Dili – İmgelem

Bireyin bedeninin kullanarak kendini anlatmasına yönelik süreçtir.

Konsantrasyon

Bireyin dikkatini; kişi, nesne, durum, olay ya da olgular üzerinde yoğunlatarabilmesine yönelik bir süreç olmakla  birlikte yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlamaya yönelik de çalışmalar içerir.

Drama – Tiyatro

Drama ve tiyatronun, masallar aracılığıyla doğrudan pratik yapılarak benimsenmesine ve öğrenilmesine yönelik süreçtir.